Yayınlar

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER

Balcan E, Gümüş A, Sahin M. 2008. The glycosylation status of murin postnatal thymus: a study by histochemistry and lectin blotting. J Mol Histol. 39(4):417-26.(SCI)

Sahin M, Balcan E.2009. Regressing amphibian tail as a model for the cadherin/ß-catenin complex disruption and glycosylation alteration during epithelial apoptosis. Acta Histochemica 111(1): 5-14 (SCI)

Mesut Sahin, Ayça Gumus & Erdal Balcan. 2008. Glycoconjugate histochemistry of mucous glands in the skin of metamorphosing Bufo viridis. Biologia 63(3): 444-449 (SCI)

Erdal Balcan, Ibrahim Tuğlu, Mesut Şahin and Pervin Toparlak. 2008. Cell surface glycosylation diversity of embryonic thymic tissues. Acta Histochemica 110(1): 14-25 (SCI)

Mesut Şahin and Erdal Balcan. 2006. The Glycoconjugate Changes of Apoptotic Skeletal Muscle Tissues in Regressing Eurasian Green Toad Bufo viridis (Amphibia: Anura) Tadpole Tail. Journal of Biological Sciences 6 (2): 294-300

Erdal Balcan and Mesut Şahin. 2006. Apoptosis-Sialic Acid Relationships at Different Developmental Stages of Murine Thymus. Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (10): 1852-1860

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER

Toparlak, P., Şahin, M., Gümüş A., Balcan, E. 2009. Fare akciğer gelişiminde glukokortikoidlerin fibronektin, kaderin ve beta-katenin moleküllerinin dağılışları üzerine etkisi. CBÜ Fen Bilimleri Dergisi 5(1): 27-38

Balcan, E., Arslan, Ö., Gümüş A., Şahin, M. 2009. Tunikamisinin embriyonik ve yenidoğan fare dalak dokularına etkisi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15(5): 651-660 (SCI)


POSTERLER

Mesut ŞAHİN ve Erdal BALCAN. Bufo viridis Başkalaşımında Programlanmış Hücre Ölümü ve Glikozaminoglikanlar. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Bildiri Kitabı sayfa 161-162 Kuşadası, 26-30.06.2006

Erdal BALCAN, Mesut ŞAHİN, Pervin TOPARLAK ve Özlem ARSLAN. Farklı Dönem Fare Embriyonik Medulla Spinalislerinin Karbohidrat İçerikleri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı sayfa 161. , 26-30.06.2006

Mesut ŞAHİN ve Erdal BALCAN. Kısalan Kurbağa Kuyruğunda Apoptozise Giden İskelet Kasındaki Glikozaminoglikan Değişiklikleri, IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Bildiri Kitabı sayfa 135, Manisa 24-27 Kasım 2005